Joint Promotions & Sponsoring

Promoties of actiecampagnes ontwikkelen door twee of meer verschIllende merken of ondernemingen te laten samenwerken noemt men Joint Promotions. TAS legt hier steeds meer nadruk op. Het is eigenlijk een vorm van netwerken dat je naar buiten uitdraagt. Het past ook goed bij de huidige tijd waar de budgetten niet voor het oprapen liggen.  Merken en bedrijven leren samenwerken op promotioneel gebied. Kijken waar je elkaar kunt versterken door optimaal te profiteren van elkaars sterke punten. Belangrijk voordeel is dat dit per merk of bedrijf meestal met een lager budget gerealiseerd kan worden. In joint promotions isl sprake van een dragende en een (mee)liftende partij maar samen ben je sterker. 1 + 1 = 3. Het is wel fijn dat je complementair bent aan elkaar en dat de merken bij elkaar passen. Ook qua imago. Je moet namelijk wel een boodschap communiceren die helder overkomt voor markt en doelgroep.

Sterke punten van Joint Promotions zijn:

 

  • Je krijgt samen de beschikking over een groter budget
  • Je profiteert van elkaars sterke punten
  • Je boort vaak additionele doelgroepen/kanalen aan
  • Je profiteert van elkaars mediakanalen
  • Kostenbesparing, zelfs met gesloten beurzen (bartering) is veel mogelijk

 

Aandachtspunten zijn dat de coordinatie ervan vaak meer tijd kost i.v.m. diverse afstemmingen met elkaar en het is wel belangrijk dat je je eigen merkidentiteit behoudt.

TAS kan helpen bij de totstandkoming van deze samenwerkingsvormen en voorstellen doen voor gezamenlijke promotiecampagnes.

 

Sponsoring

Ook inzake sponsoringprojecten kan TAS adviseren. Hier is het ook belangrijk dat merken goed bij elkaar passen en je goed helder krijgt op basis van welke sponsoringdoelstellingen tot sponsoring van een project of activiteit is of wordt besloten. In veel gevallen is dit niet duidelijk of wordt de sponsoring niet maximaal meegenomen in marketingdoelstellingen. Sponsoring staat dan teveel op zichzelf.